„A POZA TYM UWAŻAM, ŻE KARTAGINĘ NALEŻY ZNISZCZYĆ”