RÓŻNICE FREKWENCJI WYBORCZEJ 2018/2019. CO Z TEGO MOŻE WYNIKAĆ?

nto.pl Od redakcji Przedstawiamy uproszczoną analizę dotyczącą wyborów do Parlamentu Europejskiego. Odnosi się ona do kwestii frekwencji oraz zysków i start uczestniczących w nich partii i koalicji. Nie jest ona próbą uspokojenia naszego środowiska, ale raczej wskazania na istniejące możliwości, rezerwy i potrzeby. W ostatnich dniach ukazało się już kilka materiałów o podobnym charakterze. Autorem tego opracowania jest aktywny uczestnik ruchów prodemokratycznych – członek zarządu Regionu KOD Mazowsze…