NOWELIZACJA KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

blogiceo.nq.pl Dyskusje toczące się w gronie Sygnatariuszy Karty Zasad Środowisk Obywatelskich, jak również głosy osób i grup zainteresowanych jej treścią i gotowych podjąć współdziałanie, spowodowały potrzebę nowelizacji Karty Zasad. Nie wynika ona ze zmiany naszych zamierzeń i działań, a jedynie z chęci bardziej precyzyjnego ich określenia. Warszawa, 19 czerwca 2018 r. ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO TWORZENIA INICJATYWY KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH Karta Zasad jest propozycją, […]

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA NA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Sygnatariuszy Karty Zasad

wiadomosci.dziennik.pl Od redakcji Kilka miesięcy temu kilka środowisk obywatelskiego sprzeciwu wobec sytuacji politycznej w Polsce, opracowało Kartę Zasad Środowisk Obywatelskich. Dziś na platformie określonych w niej warunków i celów działa wspólnie dziesięć organizacji i inicjatyw. Rozpoczęły one prace nad politycznym programem obywatelskim, których początek i zaproszenie do społecznej dyskusji ogłosiły w Tezach do dyskusji na temat działalności środowisk obywatelskich. Oba dokumenty publikowaliśmy już na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Przed nami […]

TEZY DO DYSKUSJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI Organizacje – sygnatariusze deklaracji Karty Zasad Środowisk Obywatelskich zapraszają do dyskusji o tym, w jakich kierunkach powinna się rozwijać działalność społeczeństwa obywatelskiego. Jako nasz wstępny głos prezentujemy poniższe Tezy. Zaprezentujmy obywatelskie pomysły na lepszą Polskę. Nie pozostawiajmy naszej przyszłości tylko w ręku zawodowych polityków. Szersze informacje znajdziecie na https://www.facebook.com/opozycja.demokratyczna/?ref=bookmarks oraz na stronach internetowych organizacji – sygnatariuszy deklaracji Karty Zasad. Piszcie do nas na adres: karta.srodowisk@interia.pl […]