NOWELIZACJA KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

blogiceo.nq.pl Dyskusje toczące się w gronie Sygnatariuszy Karty Zasad Środowisk Obywatelskich, jak również głosy osób i grup zainteresowanych jej treścią i gotowych podjąć współdziałanie, spowodowały potrzebę nowelizacji Karty Zasad. Nie wynika ona ze zmiany naszych zamierzeń i działań, a jedynie z chęci bardziej precyzyjnego ich określenia. Warszawa, 19 czerwca 2018 r. ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO TWORZENIA INICJATYWY KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH Karta Zasad jest propozycją, jaka…

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA NA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWYSygnatariuszy Karty Zasad

wiadomosci.dziennik.pl Od redakcji Kilka miesięcy temu kilka środowisk obywatelskiego sprzeciwu wobec sytuacji politycznej w Polsce, opracowało Kartę Zasad Środowisk Obywatelskich. Dziś na platformie określonych w niej warunków i celów działa wspólnie dziesięć organizacji i inicjatyw. Rozpoczęły one prace nad politycznym programem obywatelskim, których początek i zaproszenie do społecznej dyskusji ogłosiły w Tezach do dyskusji na temat działalności środowisk obywatelskich. Oba dokumenty publikowaliśmy już na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Przed nami…

TEZY DO DYSKUSJI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI Organizacje – sygnatariusze deklaracji Karty Zasad Środowisk Obywatelskich zapraszają do dyskusji o tym, w jakich kierunkach powinna się rozwijać działalność społeczeństwa obywatelskiego. Jako nasz wstępny głos prezentujemy poniższe Tezy. Zaprezentujmy obywatelskie pomysły na lepszą Polskę. Nie pozostawiajmy naszej przyszłości tylko w ręku zawodowych polityków. Szersze informacje znajdziecie na https://www.facebook.com/opozycja.demokratyczna/?ref=bookmarks oraz na stronach internetowych organizacji – sygnatariuszy deklaracji Karty Zasad. Piszcie do nas na adres: karta.srodowisk@interia.pl…