Czy czeka nas dobry rok?

Kilka dni temu składaliśmy sobie życzenia – Do siego roku! Choć być może najbezpieczniejsze życzenia powinny brzmieć – Moi Drodzy Rodacy, a szczególnie Ty Suwerenie, życzę Wam tego samego, czego Wy mi życzycie! Zakładając jednak, że wszyscy życzymy sobie szczerze pomyślności, przyjrzyjmy się w jakich realiach dnia codziennego przyjdzie nam owe życzenia realizować. Problemy i deficyty Po pierwsze – sytuacja ekonomiczna. Nie jest ona najlepsza,…

Argument siły vs siła argumentu. Czy Unia Europejska jest jak ZSRR?

Od redakcji Od wielu miesięcy w retoryce prominentnych działaczy obecnego obozu władzy pojawiają się stwierdzenia mogące zniechęcać część społeczeństwa do członkostwa Polski w UE. To niebezpieczna i co ważne kłamliwa retoryka. Ponadto różnicowanie przez niektórych prawicowych polityków naszego udziału w euroatlantyckiej wspólnocie bezpieczeństwa (NATO), od udziału we wspólnocie europejskiej (UE), świadczy albo o cynizmie politycznych, albo o politycznej głupocie wynikającej z niewiedzy. Ta argumentacja jest wspierana dodatkowo podkreślaniem możliwość budowania naszego bezpieczeństwa w oparciu…

Droga do samobójstwa

W sporze z instytucjami unijnymi nasi politycy najwyraźniej sądzą, że prowadzą niezwykle zręczną grę szantażu i nacisków, który zmusi przeciwnika do kapitulacji. W rzeczywistości prowadzą grę nieskuteczną, a wręcz samobójczą – dla Polski, a także prawdopodobnie dla siebie samych[1]. Gra na weto List premiera Morawieckiego do liderów Unii, w którym sugeruje możliwość polskiego weta do unijnego budżetu, a także wcześniejszy o kilka tygodni wywiad Jarosława Kaczyńskiego, w którym otwarcie o wecie mówił, bez oglądania się…

Czas namysłu czy brak pomysłu?

Obóz władzy Od wyborów minęły ponad trzy miesiące. Pierwsze powyborcze tygodnie osłabiły aktywność „zjednoczonej prawicy”, gdyż ta na wniosek Kaczyńskiego zajęła się na chwilę sobą. Nazwano to rozmowami na temat nowej umowy koalicyjnej, ale tak naprawdę starano się zażegnać wewnętrzny kryzy, który wywołało krótkotrwałe marzenie Ziobry i Gowina, że coś jednak mogą. Konflikt szybko zażegnano, gdyż Kaczyński postraszył towarzystwo wcześniejszymi wyborami, do których PiS poszedłby sam, a to zmiotłoby Gowina i Ziobro ze sceny…

Powyborcze refleksja

Postanowiłem podzielić się swoimi opiniami w sprawie inicjatyw Szymona Hołownie i Rafała Trzaskowskiego. Robię to, jako aktywny uczestnik obywatelskich ruchów prodemokratycznych powstałych na fali sprzeciwu od roku 2015, w tym także na pewnym etapie, uczestnik ulicznego protestu. Ale również dlatego, że od trzech lat, wspólnie z grupą innych organizacji obywatelskich, Stowarzyszenie SEDNO, którego jestem przewodniczącym zarządu, stara się budować wspólną platformę porozumienia i programowej współpracy. Swoje opinie…

Społeczeństwo obywatelskie w nowej rzeczywistości

Powracam do wątku, który podejmowany był w „Dzienniku SEDNO” nie raz. Także w moim, znacznie wcześniejszym felietonie – „Światy równoległe”. Ostatnie wybory potwierdziły postawioną w nim tezę, że świat ruchów i inicjatyw obywatelskich oraz świat partii politycznych, spotykają się ze sobą w kampanii wyborczej i dniu wyborów. Jednak te wybory stały się wyjątkowe i pojawiła się szansa na przedłużenie owej współpracy i współdziałania. Autorami tej nadziei są także, ale nie jedynie, Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski.…

Quo uque tandem abutere catalina patientia nostra?

Jeśli wstawić w miejsce Katyliny Platformę Obywatelską ten, chyba najlepiej znany, cytat z starożytności można by było dziś przeczytać: „Jak długo (jeszcze) Platformo Obywatelska będziesz nadużywała naszej cierpliwości”? Czy można, po latach rozczarowań i obywatelskiej frustracji, inaczej zatytułować komentarz do wyniku wyborów prezydenckich 2020? Co by jednak złego Cycero nie mówił o Katylinie, ten ostatecznie zginął walcząc mężnie w bitwie na czele swoich żołnierzy. O kandydacie PO/KO powiedzieć się…

Możliwe skutki wyborów

Wyniki pierwszej tury wyborów potwierdziły, że zwiększa się liczba wyborców, którzy oczekują zmiany w Polskiej polityce. Nie wszystkie głosy mogą być dla naszej przyszłości dobre, ale każdy należy poważnie brać pod uwagę. Cieszy, że większość Polaków opowiada się przeciw ofercie „dobrej zmiany”. To dobrze, że Szymon Hołownia pociągnął za swoją ideą państwa ponad 2,7 miliona wyborców. Szkoda, że ponad 1,3 miliona wyborców Krzysztofa Bosaka zgadza się…

Głos w kampanii wyborczej Szymona Hołowni. Bezpieczeństwo narodowe – rola prezydenta

Zamiast wstępu Prezydent RP może i powinien odgrywać istotną rolę w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Wynika to z zapisów Konstytucji oraz z posiadania poważnego zaplecza eksperckiego, które może stanowić dobrze zorganizowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Korzysta on także z pomocy organu doradczego, jakim jest konstytucyjna Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Na przestrzeni lat Prezydenci RP korzystali ze swoich uprawnień i możliwości w tej dziedzinie w różnym zakresie i w różny sposób. Jednak dopiero Andrzej Duda pokazał, że i ta problematyka…

Głos w kampanii wyborczej. Budżet UE a rola prezydenta

Zjednoczona prawica zafundowała nam pięcioletni festiwal deliktów konstytucyjnych. Teraz, jej toporność polityczna tworzy stan prawnej niepewności związanej z wyborem głowy państwa. Permanentne degradowanie przez Dudę pozycji urzędu prezydenta w systemie władzy wykonawczej może nasuwać pytania o jego rzeczywistą rolę, jednak Konstytucja określa ją jasno i przyznaje głowie państwa istotne prerogatywy. W UE trwają prace na budżetem i jego podziałem. Nasza sytuacja wewnętrzna ma na te decyzje negatywny…