JAK WYGRAĆ „WALKĘ O WSZYSTKO”? JAK SPROSTAĆ HISTORYCZNEMU WYZWANIU?