Do siego roku?

Weszliśmy w nowy rok. Zdaniem rządzących czekają nas same dary losu, rządu i nieba. Póki co widzimy drożyznę, zwiększone podatki, obniżone pensje i emerytury, coraz wyższe ceny mediów i paliwa. Widzimy także brak namysłu i pomysłu. Rosnąca liczba ofiar pandemii jest powodowana samozadowoleniem, ignorancją i obawami obecnych władz o poziom słupków sondażowych, a rosnąca liczba afer o różnym podłożu i skutkach, ale zawsze uderzających w nas wszystkich, tworzy naturalne środowisko polityczne funkcjonowania rządu Polskiej Zjednoczonej PRawicy. Więcej nie chcielibyśmy już o nim pisać. Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej odszedł, a funkcjonariusze tej złej władzy zostali sumiennie rozliczeni, ale to w zasadniczej mierze zależy od nas i od partii opozycyjnych.

Te ostatnie mają się dobrze. Są jak zawsze zdecydowane, logiczne, spójne i konsekwentne. Przecież nic nie brzmi tak logiczne, jak klub parlamentarny Koalicja Polska w polskim Sejmie. Jak rozumiemy jest ona wyjątkowo polska i aż boimy się zapytać, według jakich kryteriów dokonano doboru jej składu. Czyż nie brzmi logiczne nazwa Koalicja Obywatelska zawierająca w nazwie określenie trzeciego sektora państwa, ale tworzona przez partie polityczne stanowiące jego drugi sektor, który na ogół nie słucha obywateli, na których się wciąż powołuje. Czyż nie jest świetnym pomysłem wyznaczenie dla swojego programu perspektywy 30 lat, która może być trudna do zweryfikowania w czasie jednej, póki co potencjalnej, kadencji. Ten pomysł nie jest oczywiście zły, gdyż dobrze byłoby stworzyć ramowy program społeczno-gospodarczy o takim zasięgu czasowym. Ten jednak wymagałby konsensu wszystkich znaczących sił politycznych, będącego jakimś gwarantem jego realizacji. Czy jest to możliwe?

Nie chcemy jednak stracić nadziei, że społeczeństwo się zmobilizuje, a partie polityczne odłożą na bok nieistotne spory i zaczną się kierować interesem Polski i nas, jej obywateli. Przestańmy więc podsycać nastroje niepotrzebnej rywalizacji i zacznijmy żądać od partii, które popieramy opamiętania – konsolidacji wysiłków i wspólnych działań. Niech ten nowy rok stanie się w końcu dla nas wszystkim rokiem przełomu.