OBY OPTYMIZM WYNIKAJĄCY Z WIARY W MAJOWĄ WYGRANĄ KE NIE ZAMIENIŁ SIĘ W SMUTEK!