OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA NA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWYSygnatariuszy Karty Zasad

wiadomosci.dziennik.pl

Od redakcji

Kilka miesięcy temu kilka środowisk obywatelskiego sprzeciwu wobec sytuacji politycznej w Polsce, opracowało Kartę Zasad Środowisk Obywatelskich. Dziś na platformie określonych w niej warunków i celów działa wspólnie dziesięć organizacji i inicjatyw. Rozpoczęły one prace nad politycznym programem obywatelskim, których początek i zaproszenie do społecznej dyskusji ogłosiły w Tezach do dyskusji na temat działalności środowisk obywatelskich. Oba dokumenty publikowaliśmy już na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

Przed nami wybory samorządowe. Środowisko deklaracji Karty Zasad postanowiło na nie zareagować W obliczu walki o kształt i klimat społeczny przyszłej Warszawy, skierowało ono do prodemokratycznych kandydatów na urząd prezydenta miasta, obywatelskie Oczekiwania wobec kandydata na prezydenta m. st. Warszawy. Ich treść zamieszczamy poniżej. Zachęcamy Państwa do komentowania i zadawania pytań. Prosimy o ich kierowanie na adres e-mail: karta.srodowisk@interia.pl lub na adres naszego Stowarzyszenia stowarzyszenie.sedno@gmail.com

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA NA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Sygnatariuszy Karty Zasad

I. Zwiększenie dekoncentracji władzy publicznej w Warszawie

 • Zwiększenie kompetencji dzielnic.

 • Powiększenie ilości środków przekazywanych do dzielnic.

 • II. Wzrost znaczenia NGO w Warszawie.

 • Wzmocnienie znaczenia Komisji Dialogu Społecznego.

 • Zwiększenie kompetencji i zmiana składu Rady Organizacji Pożytku Publicznego. Zrównoważenie liczby przedstawicieli środowisk obywatelskich i miasta.

 • Zwiększenie zasięgu i zakresu zadań miejskich przekazywanych do realizowania NGO.

 • Umocnienie znaczenia NGO w dzielnicach poprzez powołanie odpowiednich pełnomocników.

 • III. Powołanie forum dialogu społecznego umożliwiającego nie tylko dyskusję na ważne tematy społeczne i polityczne, ale stanowiącego ważny element demokracji deliberatywnej.

  IV. Zwiększenie budżetu partycypacyjnego do 1% całości budżetu Miasta.

  V. Włączenie we współpracę międzynarodową Warszawy środowisk obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniu samorządów terytorialnych Unii Europejskiej.

  VI. Szczególna troska o sprawy i prawa kobiet.

 • Przemoc w rodzinie (daleko idące instytucjonalne ułatwienia w składaniu skarg).

 • Finansowanie zapłodnienia metodą In vitro.

 • Popieranie projektów złagodzenia ustawy aborcyjnej.

 • Zwiększenie udziału kobiet w zarządzaniu miastem.

 • VII. Prezydent Warszawy wyznacza na swojego Zastępcę ds. Dialogu Społecznego osobę, która zostanie wyłoniona w wyborach przez Forum Stowarzyszeń, będącym zebraniem prawomocnych przedstawicieli stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych, działających na terenie miasta stołecznego Warszawy, które zaakceptują zasady określone w Karcie Zasad Środowisk Obywatelskich, podpisując jej treść. Forum zwołuje Prezydent m. st. Warszawy i jest ono obsługiwane administracyjnie przez Urząd m. st. Warszawy. Termin zwołania Forum, przebieg wyborów, a także zasady wyłaniania przedstawicieli i głosowania określi Regulamin Wyborów Forum Stowarzyszeń.

  VIII. Aby zapewnić wybór najsilniejszego kandydata środowisk obywatelskich na urząd Prezydenta miasta, ten który otrzyma poparcie strony społecznej, jeśli nie zwycięży w wyborach w I turze – zobowiązuje się do opowiedzenia się w II turze, po stronie kandydata, który uzyskał najlepszy wynik, a zarazem respektuje obowiązujący porządek konstytucyjny.

  IX. Kandydaci, którzy liczą na nasze poparcie i akceptują zawarte w tym porozumieniu warunki, zobowiązują się do odbycia publicznej wspólnej debaty w celu przedstawienia swoich programów wyborczych oraz zgłoszenia deklaracji zawartej w pkt. VIII.

  X. Kandydaci na Prezydenta m. st. Warszawy, którzy uzyskają poparcie środowisk obywatelskich zobowiązują się do zwiększenia przejrzystości finansów miasta, oraz zapewnią audyt wszystkich spraw reprywatyzacyjnych i uwłaszczeniowych w Warszawie – od początku tego procesu.

  Fundacja My Obywatele EU

  KOD Region Mazowsze

  Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Konwersatorium Otryckie

  Obywatele RP

  Stowarzyszenie Demokracja Od Nowa (DON)

  Stowarzyszenia Dom Otwarty

  Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)

  Stowarzyszenia Homo Viator

  Stowarzyszenia Komitety Obywatelskie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *