OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATA NA PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY Sygnatariuszy Karty Zasad