APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH I MEDIÓW O ZAPEWNIENIE RÓWNOŚCI WYBORÓW

Kampania wyborcza przebiega w tym roku w szczególnie trudnych warunkach. Obecna władza próbuje nadal swoich manipulacji. TVP od dawna przestała być publiczna. Jest prymitywną tubą ordynarnej propagandy zjednoczonej prawicy. Jak informują w ostatnich dniach niezależne media, dziennikarze TVP nie cofają się przed niczym. Od pięciu lat to nic nowego, jednak kolejne doniesienia są coraz bardziej porażające i obnażające brak jakichkolwiek hamulców moralnych. Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, kieruje w tych warunkach swój apel o równy dostęp kandydatów do mediów, w tym szczególnie do TVP. Niech staną się one równe dla wszystkich.