APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WYBORCÓW, KANDYDATÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU

PIO nie akceptuje dążenia władz do przeprowadzenia w maju głosowania w sprawie wyboru Prezydenta RP – korespondencyjnie i z naruszenie fundamentalnych zasad Konstytucji. Uwłaczają one także powadze urzędu Prezydenta i osłabiają legitymację osoby, która w ich wyniku urząd ten obejmie. Dlatego, organizacje uczestniczące w Porozumieniu zwróciły się do wyborców, kandydatów i organizacji obywatelskich z apelem o nieuznanie takiego sposobu zorganizowania głosowania i jego wyników.