APEL SEDNO DO POLAKÓW KATOLIKÓW

Spory wokół prawa antyaborcyjnego po raz kolejny ujawniły polaryzację stanowisk. Granica nie przebiega pomiędzy wierzącą częścią naszego społeczeństwa a agnostykami i ateistami. Jest ona wyznaczana naszym stosunkiem do wolności wyboru i prawa wyznawania własnych wartości. Spór wywołali i podsycają moralni hipokryci, którzy nie po raz pierwszy z fałszywie deklarowanej wiary uczynili podstawę politycznych rozstrzygnięć. Od dawna tworzą i wzmacniają podziały społeczne, niszczące podstawę funkcjonowania narodu rozumianego jako ogół obywateli. Przeciwko temu protestujemy i dlatego kierujemy do nich i ich zwolenników nasz apel.