DEMOKRACJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, WOLNOŚĆ: USTROJE A WARUNKI ŻYCIA

Wykład prof. Leszka Balcerowicza dla uczniów szkół licealnych, 20 lutego 2019 roku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.