PETYCJA OBYWATELI – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Od lutego 2019 roku SEDNO współpracuje z 23 organizacjami i ruchami obywatelskiego sprzeciwu, które uczestniczą w Porozumieniu Inicjatyw Obywatelskich (PIO). Czujemy się zobowiązani do reagowania i wyrażania opinii oraz zwracania uwagi na postępujący chaos informacyjny i organizacyjny towarzyszący obecnej sytuacją, wywołany głownie działaniami obozu władzy. Czujemy się także zobowiązani do wspierania innych inicjatyw oraz uczestników naszego Porozumienia w ich sprzeciwie wobec szkodliwych i niebezpiecznych poczynań władzy. Temu służy nasza petycja.