POLITYKA UNIJNA GŁÓWNYCH OBOZÓW POLITYCZNYCH W POLSCE

Miejsce Polski w Unii Europejskiej i pogląd, jak powinna ona funkcjonować, są przedmiotem ostrych kontrowersji politycznych. Niestety, najczęściej mają one charakter propagandowych haseł wygłaszanych dla potrzeb polityki wewnętrznej. Tak dzieje się też obecnie, na progu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Próbujemy, na miarę naszych możliwości, wnieść do tej debaty element racjonalny. Chcemy zaprezentować różne punkty widzenia, główne osie sporu i istotne problemy europejskie, przed którymi stoi Polska, jej obecny i kolejny rząd.