TRÓJPODZIAŁ WŁADZ. JERZY STĘPIEŃ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Przedstawiamy opracowanie dotyczące spotkania sędziego Jerzego Stępnia, które miało miejsce w Rawie Mazowieckiej. Było ono kolejnym z serii spotkań realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez SEDNO od trzech lat. Jego celem jest obywatelska edukacja uzupełniająca kierowana przede wszystkim do młodzieży licealnej, ale także do mieszkańców różnych miejsc w Polsce. Tematem spotkań są kwestie dotyczące państwa i prawa, prezentowane w kontekście bieżących wydarzeń politycznych. Jak dotąd SEDNO zorganizował takie spotkanie w ponad 60 szkołach i uczelniach na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.