PAMIĘCI BOHATERÓW GETTA, OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ