TUSKU, MUSISZ?!

newsweek.pl Od redakcji Przedstawiamy Państwu spojrzenie Andrzeja Kostarczyka na trwające od kilku lat rozważania na temat powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Zgadzamy się z Autorem, że pytanie powinno brzmieć, nie czy ten powrót nastąpi, ale jak może on przebiegać. Dlatego zwracamy uwagę na rozważania dotyczące konsekwencji jego decyzji i jej wpływu na scenę polityczną w Polsce. Zarówno w jej sferze organizacyjnej, jak programowej. TUSKU, MUSISZ?! Donald Tusk pojawia się w Polsce…

DOMINUJĄCA ROLA NIEMIEC W STREFIE EURO

Wykład dr. hab. Sebastiana Płóciennika, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula pl.wikipedia.org Tym razem problematyka dotyczy nie kwestii prawnych, konstytucyjnych czy ustrojowych, ale wewnętrznej sytuacji w strefie euro, która jest w dużej mierze determinowana sytuacją wewnętrzną gospodarki niemieckiej. Być może informacje i wnioski płynące z wykładu prof. Płuciennika, będą mogły w przyszłości stanowić wskazówkę dla naszych „działaczy gospodarczych”. Dzisiaj jednak pokazują one przede wszystkim, jak dalece odbiega…