ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO TWORZENIA INICJATYWY KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

Karta Zasad jest propozycją, jaka powstała w rezultacie dyskusji toczącej się w gronie kilku środowisk współtworzących prodemokratyczny ruch obywatelski. Doszliśmy do wniosku, że istnieje konieczność dookreślenia łączącej nas płaszczyzny ideowej oraz ściślejszej koordynacji naszych działań. Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Zapraszamy do partnerskiej współpracy wszystkie środowiska, którym bliskie są zasady określone w Karcie. Szanując autonomię i dorobek wszystkich ruchów i inicjatyw obywatelskich, pragnęlibyśmy wypracować bardziej skuteczne formy…