ZAPRZEPASZCZONE DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” I ZDOBYCZE LAT 90. XX WIEKU!

Od redakcji Dzisiaj prezentujemy stanowisko dr Dariusza Stokwiszewskiego, specjalisty w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Artykuł, który ukazał się na portalu thefad.pl, zamieszczamy za zgodą Autora. Materiał stanowi punkt widzenia Autora na rzeczywistość polityczną Polski. Odnosi się także do relacji organizacji obywatelskich i partii politycznych. To ważny głos w szerszej debacie na temat jakości naszej polityki i roli świadomego, silnego społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym państwa. To także ważny głos w dyskusji…