PRZECIWNICY UNII EUROPEJSKIEJ JEDNOCZĄ SIĘ W ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Od redakcji W Polsce toczą się dyskusje o tym, jaka powinna być Unia Europejska i co powinno stanowić podstawy jej funkcjonowania. Poszukujemy także odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce w integrującej się wspólnocie europejskiej powinna zajmować Polska? Owe dyskusje są często wynikiem obecnej, eurosceptycznej polityki partii władzy. Ich polityczni inicjatorzy, często jednak nie rozumieją lub przeinaczają idee Roberta Schumana. Uważanego przecież za Ojca Europy, rozumianej jako…