CZY JESTEŚMY GOTOWI DO DEBATY NA TEMAT PRZYSZŁEGO KSZTAŁTU UNII EUROPEJSKIEJ?

Sytuacja światowa, słabnące relacje transatlantyckie, Brexit, ale także wzrost znaczenia ruchów i partii populistycznych i nacjonalistycznych w państwach Unii Europejskiej, skłania do dyskusji na temat jej przyszłości. Dyskusje takie toczą się już w państwach Unii od kilu miesięcy. Trwają one także w Polsce. Staramy się w nich uczestniczyć. prywatnyinvestor.com Unia znajduje się w ważnym i trudnym momencie. Przyjęta w roku 2017 Deklaracja Rzymska, pomimo sygnału solidarności i jedności, zakłada…