Wykład prof. Marcina Matczaka – „Europa, nasza czy obca?”

2 kwietnia 2019 roku, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO), zorganizowało otwarty wykład prof. Marcina Matczaka. Uczestniczyli w nim także uczniowie warszawskich liceów. Profesor Marcin Matczak podzielił się ze słuchaczami zgromadzonymi licznie w Auditorium Maximum swoimi refleksjami o tym, jak rozumieć nasze relacje z Unią Europejską. Czy rzeczywiście Unia Europejska jest biurokratyczną machiną pozbawiającą państwa członkowskie choćby cienia suwerenności?