1 MAJA 2004 ROKU RUNĘŁY BARIERY. POLSKA WE WSPÓLNOCIE WOLNYCH NARODÓW EUROPY