Imigranci, w tym uchodźcy w Polsce. Szanse, wyzwania czy zagrożenia? Dyskusja panelowa – 1 lutego 2018 Collegium Civitas

Dyskusja panelowa na temat zjawiska imigracji, w tym uchodźców. W Polsce w ostatnich latach zjawisko migracji sprzyja budzeniu uśpionych demonów ksenofobii, nacjonalizmu i rasizmu. Problem ten jest pokazywany jednostronnie i czarnobiało. Czy możemy przyjmować uchodźców, a jeśli tak to jak powinniśmy to robić? Czy możliwa jest integracja, często tak różnych kulturowo środowisk? Czy uprawnione jest stawianie prostego znaku równości pomiędzy uchodźcą islamskim i terrorystą? To tylko niektóre z pytań, na które oszukiwaliśmy odpowiedzi.

Debata kandydatów do parlamentu europejskiego. 16 maja 2019 rok. Collegium Civitas

W debacie kandydatów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez Stowarzyszenie SEDNO udział wzięli Pani prof. Monika Płatek i Pan senator Konstanty Radziwiłł. Dyskusję moderowali: Piotr Maciej Kaczyński, Maciej Łętowski i Michał Maliszewski. Debata ujawniła poważne różnice w politykach europejskich obu partii. Wiosna prezentuje bardzo odważne podejście do kwestii integracji i udziału w niej państw członkowskich. Ale także do kwestii, które powinny znaleźć swoje rozwiązanie w prawe krajowym. PiS pozostaje na swojej pozycji postrzegania UE, jako Europy ojczyzn, podnosi znaczenie międzyrządowych mechanizmów decyzyjnych we wspólnocie i nie godzi się na wzmocnienie mechanizmów kontroli praworządności i powiązania oceny jej przestrzegania z funduszami europejskimi.

Wysłuchanie obywatelskie Szymona Hołowni

23 czerwca 2020 roku SEDNO w ramach współpracy Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich współorganizowało wysłuchanie kandydata do urzędu Prezydenta RP – Szymona Hołowni. Skłoniła nas do tego podkreślana przez Niego pozycja kandydata obywatelskiego. W czasie wysłuchania Szymon Hołownia odpowiedział na wiele pytań z zakresu światopoglądu, systemu partyjnego, relacji Polki z UE i NATO, bezpieczeństwa narodowego oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. Relacje na żywo transmitowaną za pośrednictwem Facebooka oglądało ponad 300 tys. widzów.