Ogłoszenia

Co warto wiedzieć o naszej działalności

27/04/2021

KOMENTARZE REDAKCYJNE „DZIENNIKA SEDNO” Z LAT 2018-2020

Postanowiliśmy zebrać komentarze zamieszczane w „Dzienniku SEDNO” od lutego 2018 roku do grudnia roku 2020. Stanowią one istotną część naszej wspólnej historii. To rejestr opinii i ocen, nadziei i apeli, prób jednoczenia opozycji obywatelskiej i zaangażowania w kolejne kampanie wyborcze, nierzadkich w tych latach rozczarowań, ale także prób satyry. Rejestr czyniony miesiąc po miesiącu, a nawet tydzień po tygodniu. Mamy nadzieję, że poza swoim walorem pamiętnika wydarzeń, stanie się on podstawą do wyciagnięcia wniosków i unikania starych błędów. Czy tak się jednak stanie, zależy od nas wszystkich.

09/02/2021

APEL SEDNO DO POLAKÓW KATOLIKÓW

Spory wokół prawa antyaborcyjnego po raz kolejny ujawniły polaryzację stanowisk. Granica nie przebiega pomiędzy wierzącą częścią naszego społeczeństwa a agnostykami i ateistami. Jest ona wyznaczana naszym stosunkiem do wolności wyboru i prawa wyznawania własnych wartości. Spór wywołali i podsycają moralni hipokryci, którzy nie po raz pierwszy z fałszywie deklarowanej wiary uczynili podstawę politycznych rozstrzygnięć. Od dawna tworzą i wzmacniają podziały społeczne, niszczące podstawę funkcjonowania narodu rozumianego jako ogół obywateli. Przeciwko temu protestujemy i dlatego kierujemy do nich i ich zwolenników nasz apel.

19/01/2021

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SEDNO W ROKU 2020

Tradycyjnie już, na początku roku informujemy co się nam udało w roku poprzednim i co planujemy w obecnym. Zeszły rok nie był łatwy. Staraliśmy się jednak przenieść naszą działalność do mediów społecznościowych. Kontakty w ramach Stowarzyszenia i Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich odbywały się w trybie online. Zachęcamy do współpracy z nami w Stowarzyszeniu i do publikowania w „Dzienniku SEDNO”.

02/07/2020

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH. PRZYWRÓĆMY POLSCE PREZYDENTA

Przed nami druga tura wyborów. Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, z inicjatywy SEDNO, zwraca się z apelem o poparcie dla prodemokratycznego kandydata – Rafała Trzaskowskiego. Wybierzmy Polskę rozwoju, w jednoczącej się Europie. Rozbijmy patologiczny monopol obecnego obozu władzy, który pozbawia nas kolejnych instytucji naszego obywatelskiego bezpieczeństwa.

09/06/2020

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH I MEDIÓW O ZAPEWNIENIE RÓWNOŚCI WYBORÓW

Kampania wyborcza przebiega w tym roku w szczególnie trudnych warunkach. Obecna władza próbuje nadal swoich manipulacji. TVP od dawna przestała być publiczna. Jest prymitywną tubą ordynarnej propagandy zjednoczonej prawicy. Jak informują w ostatnich dniach niezależne media, dziennikarze TVP nie cofają się przed niczym. Od pięciu lat to nic nowego, jednak kolejne doniesienia są coraz bardziej porażające i obnażające brak jakichkolwiek hamulców moralnych. Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, kieruje w tych warunkach swój apel o równy dostęp kandydatów do mediów, w tym szczególnie do TVP. Niech staną się one równe dla wszystkich.

22/05/2020

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO PRODEMOKRATYCZNYCH KANDYDATÓW I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO O ZAPEWNIENIE RÓWNOŚCI WYBORÓW

Z inicjatywy Zarządu SEDNO, Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich wystosowało apel do prodemokratycznych kandydatów i organizacji obywatelskich o kampanię fair play. Musimy pamiętać, że w drugiej turze wyborów prezydenckich znajdzie się tylko jeden kontrkandydat Dudy. Jesteśmy przekonani, że będzie to jeden z czterech kandydatów prodemokratycznych. Musimy zrobić wszystko co możliwe, żeby cały prodemokratyczny elektorat był gotów do jego poparcia.

30/04/2020

DO OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ – Stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Wraz z pozostałymi uczestnikami PIO wzmocniliśmy nasze wcześniejsze stanowiska kierowane do opozycji demokratycznej. Tym razem dokonaliśmy szerszej oceny obecnej sytuacji i wskazaliśmy na wynikające z niej zagrożenia. Nie zamierzamy uczestniczyć w politycznym cyrku stwarzającym niebezpieczeństwo dla podstaw demokracji, ale także dla życia i zdrowia nas wszystkich.

26/04/2020

TRZY PYTANIA. STANOWISKO SEDNO

Uporczywe dążenie władzy do zorganizowania bezprawnego głosowania, które ma wyłonić jej prezydenta nie może być akceptowane przez obywateli. SEDNO kwestionuje jego termin i proponowaną formułę. Dlatego zwróciliśmy się do wszystkich z trzema pytaniami, zwracając jednocześnie uwagę, że odpowiadając choć na jedno z nich „nie”, nie powinniśmy rozważać udziału w zapowiadanym głosowaniu.

20/04/2020

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WYBORCÓW, KANDYDATÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKIEGO SPRZECIWU

PIO nie akceptuje dążenia władz do przeprowadzenia w maju głosowania w sprawie wyboru Prezydenta RP – korespondencyjnie i z naruszenie fundamentalnych zasad Konstytucji. Uwłaczają one także powadze urzędu Prezydenta i osłabiają legitymację osoby, która w ich wyniku urząd ten obejmie. Dlatego, organizacje uczestniczące w Porozumieniu zwróciły się do wyborców, kandydatów i organizacji obywatelskich z apelem o nieuznanie takiego sposobu zorganizowania głosowania i jego wyników.

02/04/2020

STANOWISKO POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH WOBEC KOLEJNYCH DECYZJI RZĄDU

Epidemia koronawirusa i powodowane nim zagrożenie chorobą COVID-19, nie spotykają się z przemyślaną i adekwatną reakcją obozu władzy, która stara się cynicznie wykorzystywać tę sytuację do celów politycznych. Opozycja obywatelska nie może godzić się na takie podejście do naszego zdrowia i bezpieczeństwa. PIO zajęło wspólne stanowisko w tej sprawie, które prezentujemy w załączonym materiale.

25/03/2020

PETYCJA OBYWATELI – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Od lutego 2019 roku SEDNO współpracuje z 23 organizacjami i ruchami obywatelskiego sprzeciwu, które uczestniczą w Porozumieniu Inicjatyw Obywatelskich (PIO). Czujemy się zobowiązani do reagowania i wyrażania opinii oraz zwracania uwagi na postępujący chaos informacyjny i organizacyjny towarzyszący obecnej sytuacją, wywołany głownie działaniami obozu władzy. Czujemy się także zobowiązani do wspierania innych inicjatyw oraz uczestników naszego Porozumienia w ich sprzeciwie wobec szkodliwych i niebezpiecznych poczynań władzy. Temu służy nasza petycja.

05/03/2020

TRÓJPODZIAŁ WŁADZ. JERZY STĘPIEŃ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Przedstawiamy opracowanie dotyczące spotkania sędziego Jerzego Stępnia, które miało miejsce w Rawie Mazowieckiej. Było ono kolejnym z serii spotkań realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez SEDNO od trzech lat. Jego celem jest obywatelska edukacja uzupełniająca kierowana przede wszystkim do młodzieży licealnej, ale także do mieszkańców różnych miejsc w Polsce. Tematem spotkań są kwestie dotyczące państwa i prawa, prezentowane w kontekście bieżących wydarzeń politycznych. Jak dotąd SEDNO zorganizował takie spotkanie w ponad 60 szkołach i uczelniach na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

17/01/2020

JAKI BYŁ DLA NAS ROK 2019?

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd SEDNO przedstawia dokonania Stowarzyszenia w roku 2019 oraz zamierzenia na rok 2020. Ubiegły rok był okresem wytężonej pracy. Koncentrowaliśmy się w nim na współpracy międzyorganizacyjnej, aktywności związanej z kolejnymi wyborami, organizacji spotkań edukacyjnych dla młodzieży licealnej oraz na działalności informacyjnej realizowanej w mediach społecznościowych.

16/05/2019

DEBATA KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

16 maja 2019 roku, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość zorganizowało debatę kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Zaprosiliśmy do niej przedstawicieli Koalicji Europejskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wiosny Roberta Biedronia. Relacja filmowa z debaty znajduje się na kanale YouTube powiązanym ze stroną internetową.

21/05/2019

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA MANUELA MAKRON

Przedstawiamy odpowiedź Prezydenta Francji Emanuela Macrona, na przekazane Mu stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich, będące naszą reakcją na jego apel do obywateli Unii Europejskiej.

04/04/2019

POLITYKA UNIJNA GŁÓWNYCH OBOZÓW POLITYCZNYCH W POLSCE

Miejsce Polski w Unii Europejskiej i pogląd, jak powinna ona funkcjonować, są przedmiotem ostrych kontrowersji politycznych. Niestety, najczęściej mają one charakter propagandowych haseł wygłaszanych dla potrzeb polityki wewnętrznej. Tak dzieje się też obecnie, na progu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Próbujemy, na miarę naszych możliwości, wnieść do tej debaty element racjonalny. Chcemy zaprezentować różne punkty widzenia, główne osie sporu i istotne problemy europejskie, przed którymi stoi Polska, jej obecny i kolejny rząd.

04/04/2019

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH I MEDIÓW O ZAPEWNIENIE RÓWNOŚCI WYBORÓW

Kampania wyborcza przebiega w tym roku w szczególnie trudnych warunkach. Obecna władza próbuje nadal swoich manipulacji. TVP od dawna przestała być publiczna. Jest prymitywną tubą ordynarnej propagandy zjednoczonej prawicy. Jak informują w ostatnich dniach niezależne media, dziennikarze TVP nie cofają się przed niczym. Od pięciu lat to nic nowego, jednak kolejne doniesienia są coraz bardziej porażające i obnażające brak jakichkolwiek hamulców moralnych. Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, kieruje w tych warunkach swój apel o równy dostęp kandydatów do mediów, w tym szczególnie do TVP. Niech staną się one równe dla wszystkich.

02/04/2019

EUROPA – NASZA CZY OBCA?

Zbliża się termin wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 roku. Rozumiejąc jak istotne znaczenie ma ich wynik dla przyszłości Unii Europejskiej i pozycji Polski w jej strukturach, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość zaprasza na wykład dr. hab. Marcina Matczaka prof. UW, zatytułowany: Europa – nasza czy obca? Nagranie wykładu znajduje się na kanale YouTube powiązanym ze stroną internetową.

21/03/2019

LIST POROZUMENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO PREZYDENTA FRANCJI

W czasie debaty nad przyszłością UE, Prezydent Francji Manuel Macron skierował swój apel do obywateli państw członkowskich, w którym określił swoje stanowisko. Stowarzyszenie SEDNO uczestniczyło aktywnie w przygotowaniu odpowiedzi na ten apel. Robiliśmy to wraz z innymi organizacjami i ruchami obywatelskimi – uczestnikami Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich. Przedstawiamy treść owej odpowiedzi, którą w formie listu skierowaliśmy WSPÓLNIE do Manuela Macron. 

20/02/2019

DEMOKRACJA, PRAWORZĄDNOŚĆ, WOLNOŚĆ: USTROJE A WARUNKI ŻYCIA

Wykład prof. Leszka Balcerowicza dla uczniów szkół licealnych, 20 lutego 2019 roku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

19/01/2019

CO SIĘ NAM UDAŁO, A CO NADAL PRZED NAMI?

Mija ponad rok od chwili, gdy w październiku 2017 roku postanowiliśmy powołać do życia Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość. Początek nowego roku sprzyja dokonaniu podsumowania naszej działalności. Były to miesiące wytężonej pracy Zarządu i Waszego zaangażowania, szczególnie w chwilach, które tego specjalnie wymagały.

01/02/2018

IMIGRANCI, W TYM UCHODŹCY W POLSCE. SZANSE, WYZWANIA CZY ZAGROŻENIA?

Dyskusja panelowa organizowana przez Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość we współpracy z Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Relacja filmowa przebiegu dyskusji jest dostępna na kanale YouTube powiązanym ze stroną internetową.

11/01/2018

WARSZTATY O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Rozpoczynamy cykl warsztatów dotyczących nadchodzących wyborów samorządowych. Będziemy je organizować we współpracy z Sekcją Programową KOD, organizacjami społecznymi oraz partiami politycznymi. O dokładnych terminach i miejscach warsztatów będziemy informowali na bieżąco.

09/01/2018

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ JERZYM STĘPNIEM

W jednym z liceów na terenie Warszawy, we współpracy z jego dyrekcją zorganizujemy spotkanie z Sędzią Jerzy Stępniem, byłym Przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Tematem spotkania będą kwestie władzy samorządowej w Polsce, w kontekście nadchodzących wyborów. Będzie to pierwsze spotkanie, z planowanego cyklu. Szkoły ponadpodstawowe zainteresowane zorganizowaniem takiego spotkania na ich terenie zapraszamy do kontaktu.