PETYCJA OBYWATELI – uczestników Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich

Od lutego 2019 roku SEDNO współpracuje z 23 organizacjami i ruchami obywatelskiego sprzeciwu, które uczestniczą w Porozumieniu Inicjatyw Obywatelskich (PIO). Czujemy się zobowiązani do reagowania i wyrażania opinii oraz zwracania uwagi na postępujący chaos informacyjny i organizacyjny towarzyszący obecnej sytuacją, wywołany głownie działaniami obozu władzy. Czujemy się także zobowiązani do wspierania innych inicjatyw oraz uczestników naszego Porozumienia w ich sprzeciwie wobec szkodliwych i niebezpiecznych poczynań władzy. Temu służy nasza petycja.

TRÓJPODZIAŁ WŁADZ. JERZY STĘPIEŃ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Przedstawiamy opracowanie dotyczące spotkania sędziego Jerzego Stępnia, które miało miejsce w Rawie Mazowieckiej. Było ono kolejnym z serii spotkań realizowanych w ramach projektu prowadzonego przez SEDNO od trzech lat. Jego celem jest obywatelska edukacja uzupełniająca kierowana przede wszystkim do młodzieży licealnej, ale także do mieszkańców różnych miejsc w Polsce. Tematem spotkań są kwestie dotyczące państwa i prawa, prezentowane w kontekście bieżących wydarzeń politycznych. Jak dotąd SEDNO zorganizował takie spotkanie w ponad 60 szkołach i uczelniach na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

JAKI BYŁ DLA NAS ROK 2019?

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd SEDNO przedstawia dokonania Stowarzyszenia w roku 2019 oraz zamierzenia na rok 2020. Ubiegły rok był okresem wytężonej pracy. Koncentrowaliśmy się w nim na współpracy międzyorganizacyjnej, aktywności związanej z kolejnymi wyborami, organizacji spotkań edukacyjnych dla młodzieży licealnej oraz na działalności informacyjnej realizowanej w mediach społecznościowych.

ODPOWIEDŹ PREZYDENTA MANUELA MAKRON

Przedstawiamy odpowiedź Prezydenta Francji Emanuela Macrona, na przekazane Mu stanowisko Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich, będące naszą reakcją na jego apel do obywateli Unii Europejskiej.

DEBATA KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

16 maja 2019 roku, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość zorganizowało debatę kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Zaprosiliśmy do niej przedstawicieli Koalicji Europejskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Wiosny Roberta Biedronia.

APEL POROZUMIENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH I MEDIÓW O ZAPEWNIENIE RÓWNOŚCI WYBORÓW

Kampania wyborcza przebiega w tym roku w szczególnie trudnych warunkach. Obecna władza próbuje nadal swoich manipulacji. TVP od dawna przestała być publiczna. Jest prymitywną tubą ordynarnej propagandy zjednoczonej prawicy. Jak informują w ostatnich dniach niezależne media, dziennikarze TVP nie cofają się przed niczym. Od pięciu lat to nic nowego, jednak kolejne doniesienia są coraz bardziej porażające i obnażające brak jakichkolwiek hamulców moralnych. Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich, kieruje w tych warunkach swój apel o równy dostęp kandydatów do mediów, w tym szczególnie do TVP. Niech staną się one równe dla wszystkich.

POLITYKA UNIJNA GŁÓWNYCH OBOZÓW POLITYCZNYCH W POLSCE

Miejsce Polski w Unii Europejskiej i pogląd, jak powinna ona funkcjonować, są przedmiotem ostrych kontrowersji politycznych. Niestety, najczęściej mają one charakter propagandowych haseł wygłaszanych dla potrzeb polityki wewnętrznej. Tak dzieje się też obecnie, na progu kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Próbujemy, na miarę naszych możliwości, wnieść do tej debaty element racjonalny. Chcemy zaprezentować różne punkty widzenia, główne osie sporu i istotne problemy europejskie, przed którymi stoi Polska, jej obecny i kolejny rząd.

EUROPA – NASZA CZY OBCA?

Zbliża się termin wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja 2019 roku. Rozumiejąc jak istotne znaczenie ma ich wynik dla przyszłości Unii Europejskiej i pozycji Polski w jej strukturach, Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość zaprasza na wykład dr. hab. Marcina Matczaka prof. UW, zatytułowany: Europa – nasza czy obca? Nagranie wykładu znajduje się na kanale YouTube powiązanym ze stroną internetową.

LIST POROZUMENIA INICJATYW OBYWATELSKICH DO PREZYDENTA FRANCJI

W czasie debaty nad przyszłością UE, Prezydent Francji Manuel Macron skierował swój apel do obywateli państw członkowskich, w którym określił swoje stanowisko. Stowarzyszenie SEDNO uczestniczyło aktywnie w przygotowaniu odpowiedzi na ten apel. Robiliśmy to wraz z innymi organizacjami i ruchami obywatelskimi – uczestnikami Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich. Przedstawiamy treść owej odpowiedzi, którą w formie listu skierowaliśmy WSPÓLNIE do Manuela Macron.