Stowarzyszenie

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Tadeusz Korablin, kmdr por. (ppłk) w st. spocz., dyplomata, doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W latach 1998 – 2004 pełnił służbę dyplomatyczną, jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli. Weteran działań poza granicami państwa. W roku 2006, na znak protestu wobec poczynań PiS w Siłach Zbrojnych odszedł ze służby. Od roku 2009 zaangażowany w działalność społeczną, a od grudnia 2015 roku w działania obywatelskich ruchów i inicjatyw prodemokratycznego protestu. Był współorganizatorem i głównym koordynatorem Grupy Lokalnej KOD Warszawa Wawer. We wrześniu 2017 roku zainicjował powołanie Stowarzyszenia SEDNO. Jest jego Członkiem Założycielem.

Skarbnik

Elżbieta Józefowicz, psycholog, nauczyciel akademicki, tłumaczka literatury popularnonaukowej i lokalna patriotka. Ładnych parę lat mieszkała poza Polską (USA, Niemcy, Chiny) co umocniło w niej, niesłuszne obecnie, przekonania o potrzebie otwartości i kształtowania postaw wrażliwości międzykulturowej. Przez osiem lat była skarbnikiem lokalnego stowarzyszenia mieszkańców Anina. Członek Założyciel Stowarzyszenia SEDNO.

Wiceprzewodnicząca Zarządu

Gabriela Rybacka, w czasie pracy w Instytucie Badań Jądrowych, wstąpiła do Solidarności, gdzie sprawowała funkcję przewodniczącej Koła „S” w pionie Energetyki oraz Przewodniczącej Komisji Płacowej powołanej przez Solidarność. Była delegatką na pierwsze wybory do Zarządu Regionu Mazowsze. Z IBJ wyrzucona w stanie wojennym, 11.11.1982r., za działalność opozycyjną oraz odmowę podpisania zobowiązania, że „zaprzestanie działalności na szkodę Polski”. Po zwolnieniu z IBJ nadal działała w podziemnej „Solidarności”. Od 2015 r. należy do Stowarzyszenia KOD, Członek Założyciel Stowarzyszenia SEDNO. Zajmuje się organizacją spotkań i wydarzeń edukacyjnych.

Wiceprzewodniczący Zarządu

Kacper Kużelewski, urodzony pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Białymstoku, natomiast od lat przedszkolnych edukacje pobierający w Warszawie. Rodzinnie i sentymentalnie związany głównie z Saską Kępą. Ukończył liceum im Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a obecnie studiuje filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Najmłodszy członek zarządu. Cechuje go rozum i godność człowieka. Prywatnie zwolennik głębszej integracji europejskiej, GMO, energii atomowej oraz obowiązkowych szczepień. Administrator i założyciel strony na Facebooku promującej głębszą integrację europejską  „kierunek: federacja”. Członek Założyciel Stowarzyszenia SEDNO.

Wiceprzewodniczący Zarządu

Łukasz Wierzbowski, projektant, mikroprzedsiębiorca, z wykształcenia psycholog,. Zaangażowany w sprawy społeczne i polityczne. Lokalny aktywista biznesowy i społeczny. Poglądy centrowe, proeuropejskie, świadomy ateista. Członek Założyciel Stowarzyszenia SEDNO.

Dokumenty

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Chcąc przystąpić do SEDNO zapoznaj się z naszym Manifestem, Statutem oraz uchwałami Zarządu, wypełnij Deklarację Członkowską i wyślij jej skan na adres e-mail stowarzyszenie.sedno@gmail.com

STATUT STOWARZYSZENIA

Jesteśmy Stowarzyszaniem zarejestrowanym w KRS. Zapoznaj się z naszym Statutem, w którym prezentujemy nasze cele i środki służące ich realizacji. Pokazuje on także strukturę, władze i mechanizmy funkcjonowania Stowarzyszenia SEDNO. Każdy znajdzie swoje miejsce w naszym przyjaznym kolektywie i obszar, w który będzie mógł realizować swoje zamierzenia. Stawiamy na inicjatywę, samodzielność, stosując turkusowe zasady kierowania i współpracy. 

MANIFEST STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA DEMOKRACJA – NADZIEJA I OTWARTOŚĆ

Dokument określa, co nas niepokoi i z czym się nie zgadzamy w obecnej rzeczywistości politycznej naszej Ojczyzny. Nie ograniczamy się w nim jednak tylko do oceny teraźniejszości, ale prezentujemy także naszą wizję przyszłej Polski i nasze oczekiwania. Potwierdzamy również naszą otwartość i gotowość do współpracy z innymi środowiskami i organizacjami prodemokratycznymi.

Uchwała nr 3/7 maja 2018 r.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość o wysokości minimalnej składki członkowskiej.