Imigranci, w tym uchodźcy w Polsce. Szanse, wyzwania czy zagrożenia? Dyskusja panelowa – 1 lutego 2018 Collegium Civitas

Dyskusja panelowa na temat zjawiska imigracji, w tym uchodźców. W Polsce w ostatnich latach zjawisko migracji sprzyja budzeniu uśpionych demonów ksenofobii, nacjonalizmu i rasizmu. Problem ten jest pokazywany jednostronnie i czarnobiało. Czy możemy przyjmować uchodźców, a jeśli tak to jak powinniśmy to robić? Czy możliwa jest integracja, często tak różnych kulturowo środowisk? Czy uprawnione jest stawianie prostego znaku równości pomiędzy uchodźcą islamskim i terrorystą? To tylko niektóre z pytań, na które oszukiwaliśmy odpowiedzi.