Warning: Undefined property: stdClass::$name in /home/customer/www/karinam8.sg-host.com/public_html/wp-content/plugins/simple-seo-improvements/includes/iworks/class-simple-seo-improvements.php on line 311

Argument siły vs siła argumentu. Czy Unia Europejska jest jak ZSRR?

Od redakcji Od wielu miesięcy w retoryce prominentnych działaczy obecnego obozu władzy pojawiają się stwierdzenia mogące zniechęcać część społeczeństwa do członkostwa Polski w UE. To niebezpieczna i co ważne kłamliwa retoryka. Ponadto różnicowanie przez niektórych prawicowych polityków naszego udziału w euroatlantyckiej wspólnocie bezpieczeństwa (NATO), od udziału we wspólnocie europejskiej (UE), świadczy albo o cynizmie politycznych, albo o politycznej głupocie wynikającej z niewiedzy. Ta argumentacja jest wspierana dodatkowo podkreślaniem możliwość budowania naszego bezpieczeństwa w oparciu…