Pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Co zebraliśmy? Co zrobiliśmy?

14 marca 2022 roku ogłosiliśmy nasz apel o pomoc dla uchodźców, wraz z dwiema zbiórkami środków. W Polsce i za granicą. Z obu zbiórek, po przeliczeniu na polskie złote, w ciągu kilkunastu dni zebraliśmy kwotę ponad 42 000 zł. Jednak darczyńcy nie tylko wpłacali środki finansowe. Wielu przekazało nam elementy wyposażenia mieszkań, sprzęt kuchenny, ubrania, pościel i inne drobne przedmioty. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Stalgast Sp. z O.O., która wyposażyła dwie kuchnie w duże stoły-szafki, płytę indukcyjną oraz zastawę kuchenną dla 24 osób. Dodatkowo Stalgast przekazał pięć laptopów, które będą służyły ukraińskim dzieciom do nauki zdalnej.

Dzięki zebranym środkom i wyposażeniu udało nam się zaadaptować na cele mieszkaniowe lokal usługowy o powierzchni ok. 100 m², Wydzieliliśmy w nim trzy lokale, , w których może zamieszkać nawet 15 osób, dwie kuchnie – jedna z jadalnią, łazienkę z WC, z bojlerem elektrycznym i kabiną prysznicową oraz dodatkowe osobne WC. Na razie będą one wykorzystane przez 10 mieszkańców – 4 matki i sześcioro dzieci. Całość inwestycji to koszt 33 189, 83 zł.

Udzielamy także innej pomocy naszym podopiecznym. Ułatwimy im załatwianie spraw administracyjnych, poszukujemy pracy i wspieramy finansowo, kiedy jest to konieczne. Jak dotąd, na bezpośrednie wsparcie dla 39 osób wydatkowaliśmy z zebranych środków kwotę 8 600 zł. Ponadto, społeczność zorganizowana wokół Cafe Peron w warszawskim Międzylesiu zorganizowała spotkanie wielkanocne dla ukraińskich uchodźców, w którym wzięło udział około 60 osób.

Z zebranych 42 304, 54 zł wydaliśmy jak dotąd kwotę 41 789,83 zł. Pozostała do wykorzystania kwota to 514,71 zł.

To jednak nie koniec naszej działalności. Wojna w Ukrainie trwa, a jej skutki będziemy odczuwać jeszcze długo. Nasz apel o wsparcie pozostaje więc aktualny. Zachęcamy do wpłacania środków:

Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość

18 2130 0004 2001 0903 6104 0001

Tytułem: Pomoc dla uchodźców

Lub za pośrednictwem portalu zbiórkowego pod adresem:

https://zbieram.pl/6d3fpe6

Środki gromadzimy także za granicą, a informacje znajdziecie pod linkiem:

https://www.gofundme.com/f/nfrer-help-ukrainian-refugees-in-poland

Stowarzyszenie SEDNO, Cafe Peron – właściciele i ukraińscy pracownicy

Help for refugees from Ukraine. What we collected? What we achieved?

On 14 March 2022 we launched our appeal for help for refugees. Both in Poland and abroad, after conversion into Polish currency, we collected over 42 000 PLN. However, donors did not only provide funds. Many donated home furnishings, kitchen equipment, clothes, bed linen and other small items. We would like to thank all who contributed in any way. Special thanks go to Stalgast sp. z o.o., which equipped two kitchens with large tables-cabinets, an induction hob and kitchenware for 24 people. In addition, Stalgast donated five laptops which will be used by Ukrainian children for e-learning.

The resources and equipment have enabled us to adapt a post-service space of approx. 100 m² for residential purposes by creating three semi-separate flats that can accommodate up to 15 people..There are four separate bedrooms, two kitchens – one with a spacious dining area, a bathroom with toilet, electric boiler and shower and an additional separate toilet. For now, they will be used by 10 residents – four mothers and six children. The total investment cost was 33 189, 83 PLN.

We also provide other assistance to refugees. We assist them with paperwork, in their search for jobs, and we support them financially, when necessary. So far, we have spent the amount of PLN 8 600 on direct support for 39 people. The community organized around Cafe Peron in Warsaw Międzylesie organized an Easter meeting for Ukrainian refugees, attended by about 60 people.

To conclude, out of PLN 42 304,54 collected, we spent PLN 41 789,83. The amount of PLN 514.71 remains.

This is not the end of our activities. The war in Ukraine goes on and will most likely continue, forcing us to deal with its fallout in the foreseeable future. Our plea for support remains in force. We urge you to donate by using one of the following options :

Beneficiary name: European Democracy – Hope and Openness Association

Beneficiary address: Lokalna 40, 04-903-Warszwa

Bank name: Volkswagen Bank Gmbh Sp. Z o.o. Oddział w Polsce 

Bank address: Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa

IBAN: PL18 2130 0004 2001 0903 6104 0001

SWIFT: INGBPLPW

Title: Aid for refugees

or via the collection portal at:

https://zbieram.pl/6d3fpe6

Funds are still being raised abroad and information can be found at the link:

https://www.gofundme.com/f/nfrer-help-ukrainian-refugees-in-poland

SEDNO Association and Cafe Peron – owners and Ukrainian employees

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *