JAKIE WYMIERNE SKUTKI PRZYNIESIE WIZYTA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W USA?

polishclub.org Od redakcji Wybory 2015 roku przyniosły poważną zmianę orientacji w polskiej polityce bezpieczeństwa. Zrezygnowaliśmy z jej zrównoważonego charakteru opartego o nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, na rzecz partnerstwa strategicznego z Wielką Brytanią i USA. W kontekście trwającego właśnie brexitu i słabnących relacji transatlantyckich takie podejście należy uznać za błędne. Osłabiamy naszą pozycję w Unii Europejskiej i prezentujemy chłodny stosunek do projektu stałej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa (PESCO), jednocześnie…

PRAWDA JEST BOLESNA. DLATEGO, MAŁO KTO JĄ AKCEPTUJE!

tvn24.pl Od redakcji Zamieszczamy dzisiaj kolejny artykuł będący próbą oceny wzajemnych relacji społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych, a także poszukiwania odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak słabej kondycji i aktywność prodemokratycznych partii politycznych. Autor podchodzi do prezentowanego tematu bardzo emocjonalnie, ale to podejście uzasadnia jego szczera troska o przyszłość Polski i jej obywateli. To także efekt rozczarowania jakością polskiej polityki. To otwarta i zdecydowana krytyka uprawiania polityki, także przez liderów prodemokratycznych…

OBY OPTYMIZM WYNIKAJĄCY Z WIARY W MAJOWĄ WYGRANĄ KE NIE ZAMIENIŁ SIĘ W SMUTEK!

wiadomosci.gazeta.pl Od redakcji Autor stara się studzić optymizm tych, którzy są przekonani o schyłkowym okresie rządów zjednoczonej prawicy. Pyta także o przyczyny bierności partii opozycyjnych i ostrzega przed konsekwencjami dalszych zaniechań i zaniedbań. Podnosi konieczność otwartego i zdecydowanego, ale przede wszystkim masowego ulicznego protestu, inicjowanego przez partie opozycyjne, którym zarzuca opieszałości oraz brak jasnej wizji i determinacji do obrony demokratycznego państwa prawnego. A jaki jest Wasz punkt widzenia? OBY OPTYMIZM WYNIKAJĄCY…

ZAPRZEPASZCZONE DZIEDZICTWO „SOLIDARNOŚCI” I ZDOBYCZE LAT 90. XX WIEKU!

Od redakcji Dzisiaj prezentujemy stanowisko dr Dariusza Stokwiszewskiego, specjalisty w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Artykuł, który ukazał się na portalu thefad.pl, zamieszczamy za zgodą Autora. Materiał stanowi punkt widzenia Autora na rzeczywistość polityczną Polski. Odnosi się także do relacji organizacji obywatelskich i partii politycznych. To ważny głos w szerszej debacie na temat jakości naszej polityki i roli świadomego, silnego społeczeństwa obywatelskiego w życiu politycznym państwa. To także ważny głos w dyskusji…